Lek med plater

Da arkitektene i Nordic Office of Architecture startet planleggingen av Fagerli skole i Larvik, var tanken at de ville gå for lys platekledning. Valget falt fort på produktene fra STENI.

Lys platekledning var utgangspunktet da arkitektene planla overflatene på skolen. Da det ble spørsmål om kvalitet på platene og mulighetene for detaljering, falt valget naturlig på STENI.

- I tillegg ønsket kommunen et lavt vedlikeholdsnivå, sier Sigurdsson - prosjektansvarlig Cand. arch. hos Nordic Office of Architecture. Byggenes overflater domineres derfor av STENI Colour i høyglans,  i kombinasjon med trepanel. Enkelte av platene er også perforerte, noe som gir en spennende effekt.

- Rektor Thomas Bjørvik syntes at bruken av fasadepater fra STENI har gitt bygget et estetisk uttrykk det er grunn til å være fornøyd med. Bygget ser veldig fint ut, sier han. De hvite platene har fått enkelte avtrykk etter fotballer - det er naturlig i et miljø også preget av lek.

- Men de skal visstnok kunne spyles bort, sier han med et smil.

Kombinasjon av materialer gir liv til fasaden.

Dekorativt innslag med perforerte plater.

Dekorativt innslag med perforerte plater.

Godt miljø for lek og læring.