Ett av Lofotens landemerker

Svolværgeita rager høyt utenfor Svolvær. Men inne i byen har den konkurranse av Råfisklagets skyliner dekorert med sjøkart, fyrlykter og sektorlinjer.

– Bygget ble transformert fra et gusjegrønt draug til Lofotens hvite svane.

Slik utrykker arkitekt Ole Wiig, partner i NSW Arkitektur, endringsprosessen han og hans arkitekter stod bak da bygningen som huser Norges Råfisklags avdeling i Svolvær, ble rehabilitert.

Nedslitt

Det som en gang var en sliten bygning, var preget av et akkumulert vedlikeholdsbehov.

– Fasadene på denne arkitektoniske perlen var mer preget av en svunnen tid, i følge Wiig. Det opprinnelige pussede betonghuset hadde etter hvert fått en kledning av korrugerte metallplater.

– Vi ble spurt av Råfisklaget om å gjøre noe med bygget. Energiregnskapet for bygningen ble etterhvert lite lystelig lesning, så nå var tiden inne for et skikkelig grep.

Det var naturlig å bruke Stenis fasadeplater. Selskapet tilbyr en stor variasjon av farger glansgrader og størrelser. Jeg kan vanskelig tenke meg at det ville latt seg gjøre uten Stenis teknologi.​ Ole Wiig, arkitekt og partner i NSW Arkitektur​

Bygget ønsker velkommen

Råfisklaget har en flott og majestetisk bygning midt i Svolvær, forteller Wiig. Den ligger knapt et steinkast fra Torvet og er vendt imot hurtigrutekaien, klar til å ta i mot hurtigrutepassasjerene når de ankommer Lofotens hovedstad.

– Navn forplikter, og det har Råfisklaget vitterlig gjort noe med, mener Wiig som forteller at alle vinduene ble skiftet med høyverdige energivinduer og bygningen ble etterisolert etter optimale vurderinger.

Fylte gavlveggen

– Bygningen ble ikke bare gjenstand for en energimessig bevissthet, men også en visuell makeover, forteller Wiig. Ønsket var å transformere bygningen også visuelt med uttrykk hentet fra vår tid.

– Utenpå isolasjonen ble det montert høyglans Steni-plater i hvit utførelse. Men den store snakkisen blant folk i Svolvær, ble løsningen arkitektene i NSW valgte på en stor og tom gavlvegg mot Havneparken. Nordveggen viser sjøkart, sektorlinjer og fyrlykter – alt badet i kraftig lys på marineblå bunn.

– Blant arkitektoppgavene var ønsket om å signalisere både Råfisklagets virksomhetsområde og fremtidsrettede profil, som en berikelse for utenverdenen.

Stor variasjon

Veggdekorasjonen tar utgangspunkt i et sjøkart med lokalt farvann.

– I stedet for å tolke fiskestimer eller andre fiskerelaterte motiver, var det mer styrke i å fremstille et sjøkart som en 3-dimensjonal tolkning, mener Wiig. Det var Stenis teknologi som muliggjorde tolkningen av et sjøkart over seks etasjer.

– Det var naturlig å bruke deres fasadeplater. Selskapet tilbyr en stor variasjon av farger glansgrader og størrelser. I Svolvær brukte vi kun blanke plater, forteller han.

Wiig forteller at selskapet er godt kjent med Steni, og har benyttet seg av fasadeplatene ved flere andre prosjekter, blant annet på Kystens Hus i Tromsø og Sirkus Shopping i Trondheim, der både blanke og matte fasadeplater er brukt.

Viktig kompetanse

Både det store utvalget i farger og glansgrader er viktige årsaker til at valget falt på Steni,

– Men også punktligheten. Pålitelig leveranse er viktig, sier Wiig. Han forteller at hans samarbeid med Steni forgår på mange plan, fra tidlig forespørsler og vurderinger helt frem til ferdigstillelse.

– Vi har et nært og godt samarbeid, sier Wiig, som forteller at Steni deltar med råd og innspill blant annet i forbindelse med hva som er teknisk mulig.

– Vi kan benytte oss at deres kompetanse når vi har behov for det, sier han. Prosjektet i Svolvær er et komplisert og krevende puslespill.

–  Jeg kan vanskelig tenke meg at det ville latt seg gjøre uten Stenis teknologi, sier Wiig.