Norges kuleste «utedo»

Kunstneren Njål Lunde omskapte toalettbygget på Manglerud skole fra å være et skummelt og skjemmende bygg i skolegården til en fargeklatt med motiver fra Østensjøvannet.

NJÅL LUNDE, KUNSTNER

Jeg jobber gjerne digitalt. Med Steni Vision kunne mine motiver overføres til fasadeplater. Det er derfor et materiale som passer meg godt, sier Lunde.​

Ga nytt liv

Da Manglerud skole i Oslo skulle gjennomgå en omfattende rehabilitering, ble kunstneren fra Haugesund invitert til å gi toalettbygget i skolegården et visuelt løft.

- Toalettbygget sto og forfalt, og mange oppfattet bygget som skummelt. Føringene fra kommunen var at jeg skulle dekorere bygget utvendig, men jeg sto fritt til å velge motiv – innenfor gitte økonomiske rammer og materialer, forteller Lunde.

 

Inspirasjon fra nærmiljøet

Lundes motiver som er preget inn i Steni Visions-platene i standard format, er en kunstnerisk framstilling av de ulike planktonartene i Østensjøvannet. Jeg valgte å la ett motiv dekke to plater. På til sammen 32 plater dekker 16 motiver de fire veggene på toalettbygget, forklarer han.

Vedlikeholdsfritt

Lunde har gjennom hele prosessen hatt tett kontakt med Steni. 

- De var tidlig behjelpelig med prøvetrykk som jeg kunne bruke for å få godkjenning fra utsmykningskomiteen, sier Lunde.

www.njallunde.com 

 

Spennende uttrykk


– Utsmykkingskomiteen så det fabulerende og lekende og mangfoldige i Lundes kunstuttrykk, og vurderte det til å kunne bli et spennende uttrykk i et miljø for barn.

Han er også en anerkjent kunstner, med kompetanse til å gjennomføre slike store oppdrag, sier kunstnerisk konsulent for prosjektet, Gunnveig Nerol.

Gunnveig Nerol

Interessant valg

Trykkene er tydelige og vakre på Steni-platene, sier Nerol. Hun mener at Lundes valg av fasadeplater, var veldig interessant.

- Hans kunstuttrykk kommer klart og tydelig fram, samtidig som fasadeplatene har tekniske kvaliteter angående holdbarhet, tagging, eventuelt bytte ut ved hærverk, sier hun.

Trykkende er tydelige og vakre på Steni-platene, sier Gunnveig Nerol, kunstnerisk konsulent