Informasjon om Stenis leveringssituasjon

Steni produserer for fullt, og leveranser går foreløpig som normalt. Vi har så langt ikke noen problemer knyttet til leveranser, bemanning eller produksjonskapasitet. Vi gjør alt vi kan for å produsere og distribuere trygt og effektivt for å sikre leveransene til våre kunder. Vi har en løpende tett dialog med våre leverandører for å sikre at vi får råvareleveranser som planlagt. Myndighetenes anbefalinger etterfølges, og vi har innført ekstraordinære hygieneregler og retningslinjer for å redusere smittefaren.

Kundeservice, selgere, teknisk support og andre kontoransatte arbeider fra hjemmekontor og er fullt operative. Det kan oppstå mindre forsinkelser på leveranser ved redusert kapasitet hos våre transportører, dette informerer vi eventuelt om ved bestilling. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon, mail - eller for å avtale et videomøte. Kontaktinformasjon finner du HER

Denne informasjonen vil oppdateres løpende ved endringer.