BIM blir stadig viktigere

BIM blir viktigere og stadig mer utbredt. Vi i Steni har hatt BIM-moduler i flere år, men opplever at mange i beskrivende ledd og hos entreprenørene ikke har fått dette med seg, sier Concept Manager Jan Terje Nielsen i Steni.

Han mener det er på tide at Steni sier i fra om at de har moduler klare, moduler som kan spare tid og hindre feil i prosjekteringen.
- Vi starter nå dessuten et prosjekt for å utvikle flere moduler, og bli enda bedre på dette viktige feltet, sier Jan Terje Nielsen.

FAKTA

  • BIM kommer fra engelske "building information modeling", eller bygningsinformasjonsmodellering på norsk. En digital plattform som lenker sammen tegninger med tekniske løsninger, produktvalg og sikrer informasjon om hva som er hvor. Dette gjør det betydelig enklere for byggherren å forestille seg hvordan bygget kommer til å bli - og sikrer at drift og vedlikehold blir enklere gjennom byggets levetid.
  • Man kan altså dele faktisk informasjon fra produsenter og andre bidragsytere, som entreprenør, elektriker, rørlegger, materialleverandører og offentlige myndigheter. BIM gir en fullstendig oversikt over alle deler av et bygg både under selve byggeprosessen og senere gjennom hele bygningens levetid, til og med eventuell riving og gjenvinning av materialer.
Vi starter nå et prosjekt for å utvikle flere moduler, og bli enda bedre på dette viktige feltet.​ Jan Terje Nielsen, Concept Manager, STENI​

Skal bli enda bedre
- Vi har BIM-moduler knyttet mot plattformen BIMobjects. Der kan du laste ned moduler med våre 60 standardfarger, hjørneelementer samt profiler. Du kan også sette inn ulike formater og få ut enkle materiallister, forteller Nielsen. Det gir en betydelig mer effektiv prosjektering og en totaloversikt som kan brukes i kalkulasjoner og i ordreprosessen.

Jan Terje Nielsen, Concept Manager STENI

Samlet på ett sted
- Digitaliseringen griper om seg i byggebransjen, selv om den har hengt etter lenge. Ting blir som regel løst på byggeplassen, noe som er både ineffektivt og ulønnsomt, sier Magnus Karlsson i selskapet BIM Object.
Han forteller at dersom et bygg er tegnet og prosjektert med BIM, har du all informasjon om hva bygget består av samlet på ett sted.

Magnus Karlsson, BIM Object

Viktig del av framtiden
- Men vi i Steni ønsker å bli enda bedre på dette området, og har nettopp satt i gang et omfattende arbeid for å gjøre BIM modulene mer brukervennlige - spesielt med tanke på å spare tid for arkitektene i tidligfase, og for å sikre byggherrene en bedre forståelse av hvordan ulike løsninger vil fungere i et ferdig bygg. Dette er omstendelig og tidkrevende arbeid, men vi er hundre prosent sikre på at BIM er en vital del av fremtiden i vår bransje, sier Jan Terje Nielsen.

Det betyr mye økonomisk, det er nemlig så mye sløseri med materialer fordi et bygg er dårlig planlagt og prosjektert. Nå kan du tegne og prosjektere det helt nøyaktig fra start, da får du akkurat det du bestiller - og det du har behov for.​ Magnus Karlsson, BIM Object​

Nedenfor finner du noen linker som forteller mer om BIM og viser hvordan fremtidens tegninger og 3D perspektiver bringer oss over i en annen dimensjon. De to nederste er videoer som raskt viser hvordan Steni's eksisterende BIM-moduler fungerer i henholdsvis Revit og ArchiCAD.

What is BIM

How can BIM renderings allow fantastic illustrations of a building

Steni BIM Revit modules

Steni BIM ArchiCAD modules