Minimal påvirkning - selvfølgelig!

Miljø
Steni minimerer sine produkter og prosessers negative virkning på miljøet - lokalt og globalt. Vi har særlig fokus på kontinuerlig forbedring av karbon fotavtrykket, og våre produkter er og skal forbli i det ledende sjiktet.

FAKTA

  • Lav global miljøpåvirkning
  • Ingen miljøfiendtlige stoffer
  • Lang levetid
  • Best i miljøklassifiseringen
  • System for avfallshåndtering
  • Miljøriktig forpakning til byggeplass

Lav global miljøpåvirkning
Produkter fra STENI har lav CO2 belastning på miljøet. STENI's produkter gir 14-17 kg CO2/m2. For fasadeplater fra STENI er det utført en livssyklusanalyse og en miljødeklarering (Environmental Product declaration, EPD) i henhold til ISO 14025/ISO 21930/. Utregningen er utført og tredjeparts verifisert av SINTEF. EPD dokumentene er godkjent av EPD-Norge og Intitutt Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Ingen miljøfiendtlige stoffer
EU: Ingen produkter fra STENI AS inneholder stoffer fra REACH-listen.

Norden: Ingen produkter fra STENI inneholder stoffer fra REACH-listen, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus prioriteringsliste eller Svanens-bilag 6.

Lang levetid
Lang levetid og lavt ressursbruk til vedlikehold i levetiden er miljøriktig. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) er et godt uttrykk for produktets ressursbruk over tid. Produkter fra STENI viser lav LCC..

Materialenes levetid blir mer og mer viktig​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Miljøklassifiseringer

  • EPD dokumenter (EPD-Norge, Institutt Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Avfallshåndtering
STENI kildesorterer alt avfall internt i henhold til Grønt Ansvar med Veolia Miljø. Grønt Ansvar er et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering.

Fasadeplater fra STENI pakkes med bruk av tre, papir og returvennlig plast. Emballasjen passer i en tredelt kildesortering på byggeplass. Avkapp/restplater kan leveres som restavfall til standard avfallsoppsamling.