Fasade med fokus på miljø og bærekraft

Miljø
I Steni jobber vi for å minimere våre produkter og prosessers negative miljøpåvirkning - lokalt og globalt. Vi har særlig fokus på kontinuerlig forbedring av karbonavtrykket, og våre produkter er, og skal forbli, i det ledende sjiktet.

Minimal miljøpåvirkning - selvfølgelig!

FAKTA

  • Lav global miljøpåvirkning
  • Ingen miljøfiendtlige stoffer
  • Lang levetid
  • Best i miljøklassifiseringen
  • System for avfallshåndtering
  • Miljøriktig forpakning til byggeplass

Lav global miljøpåvirkning
Produkter fra Steni har lav CO2 belastning på miljøet. Steni's produkter gir 14-17 kg CO2/m2. For fasadeplater fra Steni er det utført en livssyklusanalyse og en miljødeklarering (Environmental Product declaration, EPD) i henhold til ISO 14025/ISO 21930/. Utregningen er utført med tredjepartsverifisert EPD-generator fra LCA.no EPD dokumentene er godkjent av EPD-Norge.

Ingen miljøfiendtlige stoffer
EU: Ingen produkter fra Steni AS inneholder stoffer fra REACH-listen.

Norden: Ingen produkter fra Steni inneholder stoffer fra REACH-listen, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus prioriteringsliste eller Svanens-bilag 6.

Lang levetid
Lang levetid og lavt ressursbruk til vedlikehold i levetiden er miljøriktig. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) er et godt uttrykk for produktets ressursbruk over tid. Produkter fra STENI viser lav LCC..

Materialenes levetid blir mer og mer viktig​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Source: Bygganalyse

Steni Colour Reuse – Fasadesystemet designet for ombruk

Ombruk av byggematerialer er dagens og fremtidens svar på flere globale miljøutfordringer. Steni Colour Reuse er et fasadesystem designet for å brukes flere ganger.

Våre fasadeplater har en forventet levetid på over 100 år, dette gjør dem i utgangspunktet til et godt valg med tanke på miljø og bærekraft. Nå har vi tatt steget enda lenger ved å lansere Steni Colour Reuse, et sett standardiserte fasadeplater som setter ombruk i system. Det er fasadeplater som kan oppdateres og ombrukes etter de ferdig i sin tjeneste i et bygg. Dette er bærekraft i praksis.

Les mer om Steni Colour Reuse her

Bærekraftige og robuste fasader fra naturen

Steni Nature er bærekraftige, kortreiste fasadeplater med overflater fra naturen. Disse har vært i Stenis sortiment siden starten i 1965 og er, som alle Stenis fasadeplater, svært holdbare. De er laget for å tåle den tøffe påkjenningen natur og vær har å by på.

Resirkulert glass

De fleste av overflatene på Steni Nature-platene er laget med knust naturstein, men nå har Steni tatt steget enda lenger og lansert fasadeplater med resirkulert glass. Ikke bare er det miljøvennlig gjenbruk, men det gir en vakker, glitrende overflate ved reflekterende lys.

 

Blant utvalget av Steni Nature finner du fasadeplater med overflate av resirkulert glass.

Steni følger FNs bærekraftsmål

Steni prioriterer disse områdene av FNs bærekraftsmål.

Vi i Steni ønsker å bidra positivt ved å minimere vår negative påvirkning på miljøet. Vi følger FNs bærekraftsmål og prioriterer spesielt åtte av dem.

3 – God helse og livskvalitet
5 – Likestilling mellom kjønnene
7 – Ren energi til alle
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9 – Industri, innovasjon og infrastruktur
12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
13 – Stoppe klimaendringene
16 – Fred, rettferdighet, anti-korrupsjon og velfungerende institusjoner

Les mer om disse og de andre bærekraftsmålene på FNs egne sider.

 

Miljøklassifiseringer

  • EPD dokumenter (EPD-Norge, Institutt Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Medlem av Grønn Byggallianse

Steni er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

 Steni er medlem av Grønn Byggallianse

Avfallshåndtering

Steni kildesorterer alt avfall internt i henhold til Grønt Ansvar med Veolia Miljø. Grønt Ansvar er et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering.

Fasadeplater fra Steni pakkes med bruk av tre, papir og returvennlig plast. Emballasjen passer i en tredelt kildesortering på byggeplass. Avkapp/restplater kan leveres som restavfall til standard avfallsoppsamling.

 

Medlem av Grønt Punkt Norge

Helt siden 2010 har Steni vært medlem av Grønt Punkt Norge. Som medlem tar vi ansvar for vår emballasje gjennom godkjente retursystemer.

Grønt Punkt Norge sørger for finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg til å drifte  innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasje- og drikkekartong.

Steni er medlem av Grønt Punkt Norge