Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

STENI AS er opptatt av å beskytte dine individuelle rettigheter og personopplysninger.

EUs nye personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) er til for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU- og EØS-land som en del av den norske personopplysningsloven. Og i denne erklæringen finner du informasjon om hvordan vi jobber for å overholde personvernet.

[Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsnummer.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. For eksempel hva du søker etter på nettet legger igjen av digitale spor. For mer informasjon se cookies]

 

STENI AS sin personvernerklæring        

I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

Dette gjelder for deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, samt reelle rettighetshavere, autoriserte representanter, som representant for bedriftskunde og tilknyttede parter.

Denne erklæringen omfatter følgende:

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Informasjonskapsler (cookies)
 3. Hvilke personopplysninger vi samler inn for våre registrerte bedriftskunder
 4. Behandling og bruk av personopplysninger
 5. Utlevering av personopplysninger
 6. Beskyttelse av personopplysninger
 7. Personvernrettigheter
 8. Lagring av personopplysninger
 9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler
 10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er STENI AS, org.nr 918 150 145, Lågendalsveien 2633, 3277 Steinsholt, Norway

 

2. Informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn, behandler og analyserer data fra bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider

Du kan endre innstillinger i nettleseren så denne vil avvise informasjonskapsler. Dette vil kunne medføre at enkelte funksjoner og områder på nettstedet vil ha noen begrensninger.

Se egen side for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

 

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn fra våre registrerte bedriftskunder

Kategorisering av personopplysningene vi samler inn og lagrer hos oss

 • Identifikasjonsinformasjon: Navn og firma
 • Kontaktinformasjon: Telefon- /mobilnummer epost, postadresse og hjemmeside
 • Kundeinformasjon: Varekjøp og transaksjonshistorikk
 • Finansiell informasjon: Betaling- transaksjonsdata og kreditthistorikk
 • Lovpålagte opplysninger: Bokføring, hvitvasking mm

Opplysninger samles inn primært fra deg, for eksempel ved at du melder deg på våre nyhetsbrev, bestiller vareprøver, eller data samles inn i forbindelse med at du bestiller eller handler hos våre selgere eller leverandører, eller bruker våre tjenester.

 

Andre opplysninger vi kan samle inn som kan gjelde deg direkte eller fra tredjepart:

 • STENI AS samler også inn annen informasjon som du gir oss, for eksempel tilbakemeldinger eller forespørsler i butikker eller digitale kanaler o.l.
 • Registre som føres av offentlige myndigheter, f.eks. Folkeregisteret, firmaregistre o.l.
 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester
 • Andre selskaper som vi samarbeider med.

 

4. Behandling og bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforhold hos oss. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover- og forskrifter.


Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til:

 • Kunnskap om deg som kunde
 • Bokføringskrav
 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

 

 Berettiget interesse til å bruke opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter og utvikling

 • Personopplysninger kan også brukes i forbindelse med markedsføring, samt produkt- og forretningsutvikling. Formålet er å kunne utvikle virksomheten, produkter, varer, tjenester og kundeopplevelser, og gi deg som kunde tilbud og gode kundeopplevelser

Samtykke

 • Om du gir oss samtykke vil vi kunne behandle personopplysningene innenfor den formål du har samtykket til. Dette kan f.eks. være å sende deg informasjon om våre produkter og prosjekter samt hvilken måter du ønsker vi kontakter deg på, f.eks. SMS eller mail. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke.

 

5. Utlevering av personopplysninger

Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

 • Myndigheter
 • Foretak i STENI AS
 • Leverandører
 • Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere

Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.

 

Hvordan STENI AS håndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart

 • For å forvalte kundeforholdet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig. Eksempler på områder hvor dette er nødvendig: Identifisering av deg
 • Oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser

Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov, internt i STENI AS til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicefunksjoner i og utenfor STENI AS

Vi har også avtaler med utvalgte leverandører som inkl. behandling av personopplysninger på vegne av oss, f.eks. leverandører av IT-utvikling, drift og support.

Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

 • Om vi overfører personopplysninger til land utenfor EØS-området, så følges vilkårene EU-kommisjonen har besluttet, bl.a. at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet osv. (i slike tilfeller brukes EUs standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen.

 

6. Beskyttelse av personopplysninger

Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker

 

7. Personvernrettigheter

Du kan når som helst be om følgende:

 • Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet
 • Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk e.l.
 • Sletting av dine personopplysninger, f.eks. om du trekker tilbake samtykket, eller av annen berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger.
 • Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene.

 

8. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:

 • Bokføringslover 10 år
 • Betalingstjenester 5 år
 • STENI 60 års funksjonsgaranti

 

9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

 

10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

Spørsmål ang personvern kan rettes til STENI AS på email: gdpr@steni.no

Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.