Omsorgsboliger i trygge omgivelser

Badeloch Housing Corporation i Eindhovenlaan i Holland har med et helt nytt konsept bygget omsorgsboliger for lettere pleietrengende. De har valgt fasadeplater fra Steni på fasaden.

Boligkomplekset består av tre bygninger med tilsammen 45 leiligheter, og er utviklet for at pleietrengende kan bo alene eller sammen med pårørende i trygge og tiltalende omgivelser. Siden det i Holland, som i de fleste vestlige land, blir stadig flere eldre, er dette et spennende fremtidskonsept. Tanken er at denne måten å bo på vil redusere behovet for institusjonsplasser - pleietrengende kan bo ”hjemme” lenger og slippe å flytte på institusjon.

FAKTA

”Brabant Wonen” er byggherre, og omsorgsboligene er tegnet av arkitektfirmaet ”De twee Snoeken”. De 45 leilighetene er innflyttingsklare i løpet av 2017. Steni leverte 800 kvm. STENI Vision SV 10004 til omsorgsboligene i Holland. Fasadeplatene ble montert i bredder på 13 cm, med skruer på lekter av tre.

God kombinasjon av materialer - med fasadeplater og tegl.

Konseptet passer for personer med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer, og lidelser som f.eks. begynnende Alzheimer eller Parkinson. Her kan de bo trygt, samtidig som de får den individuelle hjelp og støtte de har behov for. I tillegg til leilighetene har boligkomplekset også en felles innendørs møteplass hvor beboerne kan komme sammen til ulike aktiviteter, som blir drevet av frivillige fra nabolaget.

For at et slikt bofellesskap skal fungere, er det også viktig at det fysiske miljøet utvendig oppfattes som trygt og tiltalende. Grønne områder, fasader med et mykt uttrykk, kombinert med lave vedlikeholdskostnader og lang levetid. De tre bygningene er derfor koblet sammen med et atrium/en hage i midten, der beboerne kan være ute i frisk luft i grønne og naturlige omgivelser.

Til fasadene ble det valgt Steni Vision fasadeplater med printet trestruktur, kombinert med teglstein. Dette gir fasaden et naturlig preg, samtidig som den er robust - varig og enkel å vedlikeholde.

Solid og robust - samtidig trygt og tiltalende for beboerne.