Slik tenker arkitekten for å skape optimal kundeverdi!

Hva tenker en arkitekt om Steni's fasadeplater, og hva er viktig for at arkitekter skal kunne oppfylle sine kunders ønsker og behov? Her er noen av svarene fra arkitekt Kasper Kullegaard som Steni samarbeidet med på prosjektet Plejecenter Samsøvej - kjent for sin buede sorte fasade.

- På Plejecenter Samsøvej ønsket byggherren at vi skulle benytte materialer med lengst mulig levetid, og her har Steni's fasadeplater egenskaper som tilfredsstilte kravene fra det jeg vil kalle en driftsorientert byggherre. Når vi ser på vitale bygningselementer som tak, fasader, dører og vinduer, er det alltid relevant å tenke på levetid, sier Kasper Kullegaard,

FAKTA

  • Kasper Kullegaard er arkitekt og partner i det danske arkitektselskapet Kullegaard A/S. Selskapet ble etablert i 1980, og sysselsetter i dag mer enn 60 ansatte på kontorene i Holbæk og København. Kullegaard jobber som totalrådgiver for både offentlige og private oppdragsgivere.

Kasper Kullegaard

Hvilke krav stiller du til fasadeplater?
Fasaden behøver ikke alltid å bestå av naturmaterialer. Men vårt krav er at fasadeplatene skal være robuste. Steni er et meget relevant produkt, fordi der er mange variasjoner å velge blant. Farger er en ting, men det er glansmulighetene som jeg synes er det virkelige interessante. På Samsøvej ønsket vi å variere fasaden uten å bryte med den sorte fargen. Ved å bruke forskjellige glansgrader av samme sorte farge ga det en dybdevirkning i fasaden og et glansspill som også endrer uttrykk i takt med variasjonen av dagslyset gjennom hele året.     

Plejecenter Samsøvej har en spennende form, og er kledd med fasadeplater fra Steni.

Vårt formål er å skape optimal verdi for kundene. Vårt formål er å skape optimal verdi for kundene våre. Vår suksess er betinget av den suksessen vi skaper for kundene. Med det som fokus søker vi hver eneste dag å levere ansvarlig design og løsninger som er realiserbare og som lever opp til kundenes forventninger.​ Kasper Kullegaard​

Hva legger arkitektene i Kullegaard AS mest vekt på?
Vi er kjent for vår høye kvalitet og gode kommunikasjon med byggherrer, samarbeidspartnere, entreprenører og leverandører. Vi tenker at det verdiskapende samspillet er en del av vårt DNA, og at vi opererer og kommuniserer ”i øyehøyde” med alle parter som er involvert i et byggeprosjekt. Det sikrer bl.a. at vi alltid avstemmer forventningene til alle sider i prosessen, slik at vi leverer det kunden ønsker seg. Det vi lager skal alltid ta utgangspunkt i kundens behov, og det skal kunne realiseres. Derfor legger vi stor vekt på en god og stram økonomi- og prosjektstyring.

Steni's fasadeplater har egenskaper som tilfredsstiller kravene fra en driftsorientert byggherre.​ Kasper Kullegaard​

Triveligt og trygt miljø for beboerne.

Er bærekraft viktig i deres arbeid?
Det er selvfølgelig naturlig å få inn bærekraft der det er mulig, men alltid med stor respekt for prosjektøkonomien. Vi forsøker derfor å finne de beste løsninger på alle felt og tilpasse løsningene den økonomiske rammen vi har for en oppgave. For oss er bærekraft også å ha en god prosjektstyringsprosess der de forskjellige parter tas med underveis. Det sikrer overlevering til avtalt tid, et bygg som fungerer slik kunden ønsker, og at vi så vidt mulig unngår mangler. For oss er det også bærekraft.