Løvvangen - bolig og sosiale aktiviteter

I forbindelse med renoveringen av Løvvangen boliger ble det oppført tre nye fellesbygg - naturlige møtested for beboerne til møter, kurs, lek og andre fellesaktiviteter.

Byggene skiller seg fra den øvrige bebyggelsen med en stram og arkitektonisk utforming. Fasadene er et samspill mellom grå/sort trekledning og oransje fargede STENI Colour fasadeplater. Tre er et litt uvanlig materiale for denne type bygg, men skaper en flott kontrast til de stilrene glatte fasadeplatene og teglfasaden på boligbebyggelsen forøvrig.

Spennende kontraster i fasaden