Era Contour - moderne og majestetisk

Med sin steinbelagte fasade har STENI Nature fasadeplater den fordelen at den gir stramme linjer et mer levende og naturlig uttrykk.

Når ERA Contours nye hovedkontor skulle bygges ønsket man et holdbart og dynamisk bygg med åpne fasader som ikke hindret
utsyn.

De vertikale linjene skaper en silhuett som gir bygget inntrykk av å være smalere og høyere enn hva det i realiteten er. 

STENI Nature fasadeplater brukt i kombinasjon med glass skaper en helhet som får fargene til å spille optimalt sammen i de store vindusflatene. Moderne og majestetisk.

Naturstein og glass