Sirkus shopping

Ifølge arkitekt Ole Wiig ble STENI fasadeplater valgt fordi Sirkus Shopping er et bygg med store veggflater, og at det derfor var om å gjøre å velge et materiale som ikke koster for mye og som er varig. For å bryte de mørkegrå fasadene, er det lagt inn en del horisontale røde bånd (med lys) og benyttet den samme rødfargen omkring vinduene.

Stramt og moderne

– De urbane rommene formet i sammenheng med inngangspartiet lager et annerledes fasadeuttrykk i tillegg til variasjon og rytme, skriver NSW i sin prosjektbeskrivelse.