icon-play

Arendal brannstasjon, norges flotteste!

Den nye brannstasjonen inneholder verksteder, storbil-vaskehall, rom for høytrykksvasking av utstyr, soverom for brannmenn i beredskap, kjøkken, slangepleierom, gymsal og til og med egen konferansesal og klatrevegg!

Det var et ønske fra både kommunen og brannvesenet at den nye stasjonen skulle være et signalbygg. Med knallrøde Steniplater som dekker den lange vognhallen, er det nok ingen som er særlig i tvil om hvem bygget huser.

– Våre tanker rundt arkitekturen er at man skal kunne lese bygningskroppens funksjonalitet ut fra valg av form, funksjon og materialitet, og at de ulike funksjonene innenfor bygningsvolumene skal være lesbare i arkitekturen. Dette mener vi at vi har fått til her, sier arkitekt Anders Crogård fra LINK Arkitektur.

Subtitle

Arkitekt: Tore Karlsøen

"The Steni panel gave us the possibility to work both with colors, work with texture at the same time as we also could work with a surface that we liked."

Åpningen av brannstasjonen

Se innslag fra NRK Sørlandet rundt åpningen av den nye, flotte brannstasjonen i Arendal.