Forboring og formattilpassing gir raskere montering

– Jeg tror dette er den raskeste måten å montere en fasade på. Platene er forboret, så når de er skrudd opp, er jo veggen ferdig, sier Olsen. Til dette prosjektet er det brukt både STENI Natur, STENI Colour og STENI Vision. Platene med mønster er nummerert og ligger i rett rekkefølge på pallen. Dette er et system jeg kan anbefale, sier Olsen som er i ferd med å få fram bildet av en skøyteløper på veggen.​ ​

Stenis unike produksjonsteknologi gir raskere montering og en rimeligere løsning for kundene.

– Vi har kappe- og boreutstyr i produksjonslinja som bearbeider kontinuerlig mens vi produserer platene, forteller Tom Kristian Hvaal, leder for avdeling for teknisk support (TSD) hos STENI.

Planlegging

Vi ser ofte at det er liten plass på byggetomtene. Det skal være plass til trucker og lastebiler og diverse byggvarer som skal monteres. Da vil antall og rekkefølge på paller ha stor betydning for logistikk på byggeplassen, sier Hvaal.God planlegging gir STENI mulighet for å pakke platene og merke pallene etter hvilken rekkefølge fasadene skal monteres. Platene kan også sorteres slik at rekkefølgen blir riktig for montørene.

– Vi kan levere ferdig optimalisert på byggeplassen. Mange ser ikke hele kostnadsbildet før ved etterkalkylen. Tid for montasje og kostnader ved stillaseleie er faktorer vi kan synliggjøre for kunden i forkant, sier han.

Lønnsom forboring

Den unike produksjonslinjen til STENI tillater flere operasjoner i ett. Derfor er det ikke behov for flytting til ny maskin for å utføre kapping og forboring av platene. Funksjonen ligger i linja.Forboringen gjør at montøren kan skru platene rett på vegg uten å måtte bore hull eller bruke skruer som kan bore seg gjennom platene. Formattilpasningen gjør at man ikke trenger å kappe platene på byggeplassen og bruke ressurser på å kaste kapp og restavfall.

– Det er veldig tidsbesparende, sier Hvaal.

Bugården ishall i Sandefjord.