Militært treningsanlegg ved Haakonsvern orlogsstasjon

Bygget vil være utsatt for røff bruk, og det er derfor lagt vekt på å bruke materialer som tåler mekanisk påkjenning: ubehandlet betong, tegl, sement-/betongbaserte plater, terrassobelegg og gummibelegg. Det har overordnet vært lagt vekt på lave årskostnader gjennom lave vedlikeholdskostnader og lav energibruk.

«Bygget er, til tross for sin størrelse, gitt et uttrykk av letthet og lekenhet med lyse fasader og en enkel volumkomposisjon. Bruken av fasadematerialer tydeliggjør de ulike volumene, samtidig som den knytter bygget sammen til en velformet og balansert helhet. Materialbruken er nøktern. Det er kreativ bruk av kjente fasadematerialer, som skjellmønsteret i de store lukkede fasadeflatene, og tydelige, presist utførte materialoverganger, som hever dette bygget.» Sitatet er hentet fra 

http://www.arkitektur.no/militart-treningsanlegg-haakonsvern

http://husbanken.no/byggeskikk/vennsla-bibliotek-vinner-av-statens-byggeskikkpris-2012/haakonsvern_hedrende/

http://www.bt.no/sprek/Europas-mest-moderne-2583482.html

Inspirerende treningsanlegg