Fremtidens skole

Fasadeplater fra STENI er godt egnet til denne type fasade, fordi de er lette å jobbe med og har lang varighet - uttaler Morten Andersen hos Arkama Arkitekter.

Nybygget på Mysen Videregående skole er på 4300 kvadratmeter - og skaper et spennende brudd mellom gammelt og nytt. Den gamle delen består av tradisjonell teglstein, og nybygget med STENI Colour fasadeplater er en flott, moderne kontrast til det gamle.

Arkitekten har valgt STENI Colour fasadeplater i tre ulike gråtoner - som utformer et grafisk mønster i fasaden.

Rektor Brynjard Rønningen