E-signatur mottatt

Bestillingen er nå akseptert, og ordren sendes til produksjon.

Ordren kan ikke endres eller avbestilles med mindre skriftlig godkjenning foreligger fra Steni AS.

Har du bestilt med frakt, vil varene sendes som avtalt i ordrebekreftelsen.

Husk at du må ha truck tilgjengelig for lossing av varene. 

Eventuelle transportskader må anmerkes i fraktbrevet ved levering.

Sjekk våre hjemmesider www.steni.no for å finne siste oppdaterte versjonen av Steni AS sin montasjeanvisning, garanti og annen produktdokumentasjon.

For andre spørsmål, ta kontakt med oss!