Høng Skole - et kulturelt samlingspunkt

Høng Skole er et kulturelt samlingspunkt i Kalundborg kommune i Danmark. Arkitekturen signaliserer lek, og målet har vært å skape en tydelig og moderne skole med mange utendørsarealer, slik at elevene får lyst til å bevege seg utenfor klasserommene.

Steni har hatt en grundig dialog med byggherre omkring drift og vedlikehold. Arkitekt og prosjektansvarlig på Høng Skole, Ann-Helene Kappel Nilsson fra HOU + Partnere Arkitekter, uttaler:

– Vi var gjennom en lang dialog med Steni for å finne de optimale fargene, som både kunne leve opp til våre ønsker og hadde lang fargegaranti. Denne grundigheten har gjort at vi i dag har en flott skolebygning, som alle parter er svært godt fornøyd med. – Vi har fått en skole som vil tåle ytre påkjenninger i mange år fremover.

Fargevalget er helt essensielt for prosjektet, og Steni Colour hadde de klare farger, som vi lette etter – her kunne ingen annen produsent være med.​ Ann-Helene Kappel Nilsson fra Hou + Partnere Arkitekter​

FAKTA

  • Byggherre: Kalundborg Kommune, Danmark
  • Arkitekt: Hou + Partnere Arkitekter A/S
  • Ingeniør: Henrik Larsen Rådgivende
  • Ingeniørfirma A/S
  • Byggeår: 2010-2012
  • Entreprenør: Dansk Boligbyg a/s
  • Montering: Daurehøj Erhvervsbyg a/s
  • Areal: 5.800 m2
  • Byggesum: 57 mill

 Jan Klausen er arkitekt i Kalundborg Kommunes eiendomsavdeling og har fungert som byggherre representant på Høng Skole. Han forteller:

– Med Steni Colour fasadeplater har vi valgt et produkt som kan klare skolebygningers utfordring. Her vil fasaden 100 % sikkert få hard behandling. Tilgrising og graffiti kan forekomme på skolebygg. Vi har derfor tenkt langsiktig på valg av fasade, slik at  vi får minimert utgiftene til drift og vedlikehold fra starten.