Simulatorbygg med eget visuelt preg

17. juni åpnet Newton Flight Academy i Bodø. Med rundt 300 kvadratmeter Steni Vision og Steni Colour fasadeplater, har undervisningsbygget fått sitt helt spesielle uttrykk.

– Vi ønsket oss et bygg som var visuelt pent å se på og funksjonelt og attraktivt innvendig, en diamant både på utsiden og på innsiden. Og med fasadeplatene Steni Vision, med akkurat de bildene vi ville ha, printet på platene, har vi fått det spesielle uttrykket på bygget. Og det er jo blitt kjempefint, ikke sant?

... med fasadeplatene Steni Vision, med akkurat de bildene vi ville ha, printet på platene, har vi fått det spesielle uttrykket på bygget.​ Stian Elstad, FIRST Scandinavia​
Tre flysimulatorer

Newton Flight Academy skal bidra til å øke barn og unges interesse for aerodynamikk, navigasjon og meteorologi, og de skal kunne fly bevegelige simulatorer.

Stian Elstad i FIRST Scandinavia, er stolt av nybygget Newton Flight Academy som står utenfor Norsk Luftfartsmuseum. Dette er et bygg for læring og formidling av flyfaget, og det inneholder blant annet tre flysimulatorer som hver har en prislapp på rundt 1.0 million.

– Vi skal bidra til å øke barn og unges interesse for naturvitenskap og teknologi. Her skal vi lære ungdom om aerodynamikk, navigasjon og meteorologi, og de skal kunne fly bevegelig simulatorer. Dette er ingen flyskole, men det skal gi en smakebit. I tillegg skal vi ha tilbudet åpent for allmenheten, forteller Elstad. Han tror Newton Flight Academy vil være interessant for firmaer, flyklubber og selvfølgelig folk flest som er opptatt av luftfart.

Stiftelsen FIRST Scandinavia har siden år 2000 utviklet og gjennomført konsepter og prosjekter innen realfag for mer enn 200 000 barn og unge. FIRST LEGO League Scandinavia (FLL) og Newton er de to største og viktigste konseptene, med pågående prosjekter i 65 byer.

Printet glatt overflate

STENI Vision er fasadeplater med en printet glatt overflate. Her skaper du ditt eget unike fasadeuttrykk med bruk av f.eks. egne foto, illustrasjoner og/eller andre motiv. På Newton Flight Academy er det benyttet illustrasjoner knyttet til flyfaget.

– Vi skal bidra til å øke barn og unges interesse for naturvitenskap og teknologi.​ Stian Elstad, FIRST Scandinavia​​

STENI Vision gir bygget et helt eget visuelt preg – her er det ikke noen tvil om at det handler om luftfart.

På STENI Vision kan du få printet egne foto, illustrasjoner og/eller andre motiv.