Lang teknisk og estetisk levetid

Det er både økonomiske, estetiske og miljømessige årsaker til at fasadeplaten Steni Colour preger overflatene på det prisbelønte rehabiliterte Nordre Gran Borettslag i Oslo.

- Jeg er bygningsingeniør, er vokst opp i borettslaget og har sterke følelser for Nordre Gran Borettslag, sier leder i Nordre Gran Borettslag, Umar Munir.

Bygningsmasen i borettslaget, som stammer fra 1978, huser omtrent tusen mennesker fordelt på 262 leiligheter. Bomiljøet for disse menneskene har ikke vært noe å skryte av , og bygningens tilstand har de senere årene vært svært dårlig.

Lederens forkjærlighet for bygget, området og beboerne motiverte derfor Munir til å arbeide for en omfattende rehabilitering.

- Den tekniske levetiden var gått ut, sier han.

Munir fikk det også som han ville, og forbedringene er markante. Et ansiktsløft som gjør at borettslaget i dag nærmest fremstår som nytt.

Nordre Gran Borettslag er et innbydende bomiljø med attraktive uteområder og høyblokker og lavblokker.

Moderne estetikk

Nå kan borettslagslederen stolt vise frem et innbydende bomiljø med attraktive uteområder og en kombinasjon av høyblokker og lavblokker med fasader kledd i fasadeplater fra Steni.

- I tillegg til et sterkt vedlikeholdsetterslep hadde borettslaget med sitt 70-tallspreg også et sterkt moderniseringsbehov, sier Munir.

Med fasadeplater av typen Steni Colours i lyse og moderne farger, kan det trygt sies at borettslaget har fått et kraftig estetisk løft. Det tidligere sårt trengte moderniseringsbehovet er således ivaretatt for mange tiår fremover i tid.

 

Lang levetid
Når borettslaget totalt har investert 134,5 millioner kroner - eller 513 000 kroner per leilighet - er det klart at valg av fasadematerialets egenskaper er vesentlig.

– Det gledelige ved Steni sine fasadeplater er at de er laget av et robust og vedlikeholdsfritt materiale som skal vare i minst 60 år, sier Munir.

Lave livssykluskostnader
Når Steni Colour pryder fasadene på de syv byggene i borettslaget, er valget dels økonomisk begrunnet.

- Det er billigere i lengden å velge et vedlikeholdsfritt produkt med lang levetid, selv om det koster litt mer i innkjøp. Det er livstidskostnaden som teller, sier Munir.

FAKTA

  • Nordre Gran Borettslag ligger på Furuset i Oslo
  • Vant OBOS-prisen i 2017
  • Består av 262 leiligheter fordelt på 7 bygg
  • Rehabiliteringen har kostet 134,5 millioner kroner
  • Kostnad per leilighet: 513 000 kroner
  • Valgte STENI Colour fasadeplater

Monterings- og miljøvennlig
Lederen i borettslaget peker også på at STENIs fasadeplater er både monterings- og miljøvennlige.

- Steni har gjort den tekniske hjemmeleksa, og har gode løsninger på festeanordninger og overganger. I tillegg har vi vurdert Steni's CO2-regnskap i livssyklusen, der resultatene er svært gode, sier Munir.

Leilighetene har etter rehabiliteringen blitt svært populære kjøpsobjekter.

- Etterspørselen er høy, og alt tyder på at rehabiliteringen er en medvirkende grunn til en sterkt forhøyet kvadratmeterpris, sier borettslagslederen.