Lang teknisk og estetisk levetid

Det er både økonomiske, estetiske og miljømessige årsaker til at STENI Colour fasadeplater preger overflatene på det prisbelønte rehabiliterte Nordre Gran Borettslag i Oslo.

- Jeg er bygningsingeniør, er vokst opp i borettslaget og har sterke følelser for Nordre Gran Borettslag.
Det motiverte Umar Munir til å arbeide for en omfattende rehabilitering.
- Den tekniske levetiden var gått ut, sier han. Han forteller at omtrent tusen mennesker bodde i 262 leiligheter i et bomiljø med svært dårlig tilstand på bygningsmassen fra 1978. Munir er leder i borettslaget på Furuset i Oslo som i 2017 fikk OBOS-prisen for rehabiliteringen, en ansiktsløftning som gjør at borettslaget i dag nesten framstår som nytt.

Fasadeplatenes estetikk
- I tillegg til et sterkt vedlikeholdsetterslep hadde borettslaget med sitt 70-tallspreg også et sterkt moderniseringsbehov, sier Munir som viser fram et innbydende bomiljø med attraktive uteområder og høyblokker og lavblokker med fasader kledd i STENI Colours lyse farger.
- Bygninger har også en estetisk levetid, sier han

Leder i Nordre Gran Borettslag, Umar Munir, mener det estetiske uttrykket er viktig. - Vi former våre omgivelser og de former oss, sier han.

FAKTA

  • Nordre Gran Borettslag ligger på Furuset i Oslo
  • Vant OBOS-prisen i 2017
  • Består av 262 leiligheter fordelt på 7 bygg
  • Rehabiliteringen har kostet 134,5 millioner kroner
  • Kostnad per leilighet: 513 000 kroner
  • Valgte STENI Colour fasadeplater

Lang levetid
Når borettslaget totalt har investert 134,5 millioner kroner - eller 513 000 kroner per leilighet - er det klart at valg av fasadematerialets egenskaper er vesentlig. Lederen i borettslaget ble kjent med STENIs produkter både gjennom arkitekten og ved selvsyn under befaringer i andre borettslag.

Det gledelige ved STENIs fasadeplater er at de er laget av et robust og vedlikeholdsfritt materiale som gjerne kan vare i 60 år.​ Omar Munir, Leder i Nordre Gran Borettslag​

God økonomi
Når STENI Colour pryder fasadene på de syv byggene i borettslaget, er valget dels økonomisk begrunnet.
- Det er billigere i lengden å velge et vedlikeholdsfritt produkt med lang levetid, selv om det koster litt mer i innkjøp. Det er livstidskostnaden som teller, sier Munir.

Miljøvennlig
Lederen i borettslaget peker også på at STENIs fasadeplater er monteringsvennlige, noe som er tidsbesparende.
- STENI har gode løsninger på festeanordninger og overganger. De har gjort den tekniske hjemmeleksa, mener han.
- I tillegg har vi vurdert STENIs CO2-regnskap i livssyklusen, der resultatene er gode, sier Munir. Leilighetene har etter rehabiliteringen blitt svært populære kjøpsobjekter.
- Etterspørselen er høy, og alt tyder på at rehabiliteringen er en medvirkende grunn til en sterkt forhøyet kvadratmeterpris, sier borettslagslederen.

Det er billigere i lengden å velge et vedlikeholdsfritt produkt med lang levetid, selv om det koster litt mer i innkjøp.

Nordre Gran Borettslag er et innbydende bomiljø med attraktive uteområder og høyblokker og lavblokker.