Med Steni mot lyse tider

Sopp og råte, rustne armeringsjern og oppsmuldret betong. Etter en omfattende rehabilitering framstår borettslaget på Voss som nytt og moderne.

– Bygget var i en dårlig forfatning, det hadde ikke vært større oppussing siden bygget var nytt i 1979. Det er leder i Lundarosen borettslag på Voss, Edvin Alfred Erntsen, som sier dette. Han og resten av styret gikk derfor inn for å be generalforsamlingen om midler til å foreta en rehabilitering.

– Det var i grunn på høy tid å få det utført, sier han.

«Alt» nytt

Det har vært mye arbeid og lange prosesser før Erntsen og resten av styret i dag kan glede seg over hva de investerte 28,5 millionene har gitt dem.

– Vi er kjempefornøyde, sier Erntsen som kan fryde seg over en bygningsmasse der så godt som «alt» er gjort – fra nye tak og inngangspartier, nye dører og vinduer og ny isolasjon, til termostatstyrte varmekabler i takrenne for snøsmelting.

Lett å vedlikeholde

-Og ikke minst er fasaden rehabilitert, sier Erntsen og peker på at de opprinnelige asbestplatene er fjernet.

-Steni fasadeplater har gitt bygningene en vakker og tidsriktig overflate. Borettslederen er glad for at valget av fasadeplater falt på det han mener er et tilnærmet vedlikeholdsfritt produkt.

-Det har oppstått grønske på den ene kortsida. Det skyldes at det er for lite takutspring der, forteller han. Men grønske lat seg lett fjerne, har han erfart.

– Jeg tok Zalo-vann på en sprayflaske og vasket det vekk. Platene er like fine, sier han.

Stenis fasadeplater har gitt bygningene en vakker og tidsriktig overflate.​ Edvin Alfred Erntsen, leder i Lundarosen borettslag på Voss ​
Det betyr noe at Steni gir en produktgaranti på 60 år.​ Harald Molven, ingeniør​

Tåler tøft klima

Ingeniør Harald Molven overtok oppgaven både som byggleder og prosjektleder da de som satte i gang arbeidet sluttet i sine stillinger. Han kan bekrefte Erntsens gode erfaringer med Stenis fasadeplater.

– Jeg har brukt Steni ved flere tidligere prosjekter, og har erfart at produktet er holdbart. Det betyr jo noe at Steni gir en produktgaranti på 40 år, sier han. Vestlands-klima kan for mange typer materialer være utfordrende – mye vind og regn.

– Stenis fasadeplater tåler godt klimaet her på Vestlandet, sier Molven.

Demokratisk fargevalg

Beboerne har selv stått for fargevalget. Dermed har hver og en et sterkere eierforhold til rehabiliteringsarbeidet, mener borettslagslederen.

– Vi innkalte til medlemsmøte der de ble forelagt noen alternative løsninger, forteller Erntsen. Valget falt på lyst grått i kontrast til noen mørkere grå felt.

– Bygningsmassen tar seg svært godt ut i de valgte fargene, sier han.