Forboring og formattilpassing gir raskere montering

I Sandefjord har tømrer Dag Olsen og hans kolleger i Bygg og Maskin AS montert fasadeplater fra Steni på den nye ishallen i Bugårdsparken. Daglig anslår Olsen at to mann monterte rundt 70 kvadratmeter fasadeplater.

Dag Olsen, Tømrer i Bygg og Maskin AS.

Jeg tror dette er den raskeste måten å montere en fasade på. Platene er forboret, så når de er skrudd opp, er jo veggen ferdig, sier Olsen.​

Til prosjektet i Bugården er det brukt fasadeplater av typen Steni Natur, Steni Colour og Steni Vision.

Platene med mønster er nummerert og ligger i rett rekkefølge på pallen, slik at det blir enkelt å montere uten å rote til mønsteret på bygningen.

– Dette er et system jeg kan anbefale, sier Olsen i det han er i ferd med å få fram bildet av skøyteløperen på veggen.

Tom Kristian Hvaal

God planlegging gir raskere montering

Stenis unike produksjonsteknologi gir raskere montering og en rimeligere løsning for kundene.

– Vi har kappe- og boreutstyr i produksjonslinja som bearbeider kontinuerlig mens vi produserer platene, forteller Tom Kristian Hvaal, leder for avdeling for teknisk support (TSD) hos Steni.

– Vi ser ofte at det er liten plass på byggetomtene. Det skal være plass til trucker, lastebiler og diverse byggvarer som skal monteres. Da vil antall og rekkefølge på paller ha stor betydning for logistikk på byggeplassen, sier Hvaal.

God planlegging gir Steni muligheten til å pakke platene og merke pallene etter hvilken rekkefølge fasadeplatene skal monteres. Dette gjør jobben langt enklere for montørene. I tillegg gir den detaljerte planleggingen et tydeligere bilde over kostnader og progresjon på et tidligere stadium.

– Vi kan levere ferdig optimalisert på byggeplassen. Mange ser ikke hele kostnadsbildet før ved etterkalkylen. Tid for montasje og kostnader ved stillaseleie er faktorer vi kan synliggjøre for kunden i forkant, sier Hvaal.

Forboringen gjør at montøren kan skru platene rett på vegg uten å måtte bore hull eller bruke skruer som kan bore seg gjennom platene.

Dette er forborede og formattilpassede plater

Den unike produksjonslinjen til Steni tillater flere operasjoner i ett. Derfor er det ikke behov for flytting til ny maskin for å utføre kapping og forboring av platene.

Funksjonen ligger i linja, og forboringen gjør at montøren kan skru platene rett på vegg uten å måtte bore hull eller bruke selvborende skruer. Formattilpasningen gjør at du ikke trenger å kappe platene på byggeplassen og bruke ressurser på å kaste kapp og restavfall.

– Det er veldig tidsbesparende, sier Hvaal.

Til dette prosjektet er det brukt både STENI Natur, STENI Colour og STENI Vision.