Spar tid og reduser risiko

- De nye BIM-modulene våre revolusjonerer arkitektens hverdag. Jan Terje Nielsen i Steni er tydelig fornøyd når han beskriver de nyutviklede verktøyene for å tegne en avansert og detaljert fasadeplan.

Jan Terje Nielsen, CCBO i Steni

For en arkitekt går det alltid mye tid med til å tegne en bygningsfasade, det er tidkrevende og komplisert å simulere ulike løsninger med blant annet variasjon av farger, formater, overflater, hjørneløsninger og innfesting. Men nå kan dette arbeidet gjøres betydelig raskere og med reduserte muligheter for feil, sier Jan Terje Nielsen. Samtidig som arkitekten sparer tid, får byggherrene muligheter til å se ulike løsninger basert på noen få tastetrykk.

 

Steni BIM

Mer om Stenis nye BIM-moduler. Stenis nye BIM-moduler er utviklet i tett samarbeid med Symetri og deres datterselskap i Finland. Henna Latva-Mäenpää i Symetri sier at raskt og enkelt er to nøkkelord for å beskrive de nye modulene. 

Dette er automatiserte verktøy for å lage en detaljert fasadeplan raskt og enkelt med en så god og realistisk visualisering som mulig for å se alle muligheter med fasaden. Tradisjonelt har vi arkitekter ikke skissert for detaljert tidlig i et prosjekt. Nå går det lett å lage nøyaktige modeller og flere løsningsalternativer i en tidlig fase, sier hun. Og det er selvfølgelig Jan Terje Nielsen enig i.

Sparer tid   

Med disse BIM-modulene sparer arkitekten mye tid i forhold til manuell jobbing. Med et tastetrykk kan han blande eller endre fasadens farger og glansgrad, justere format, retning og oppsett, og bor-mønstre legges inn automatisk. Det betyr at på kortere tid kan fasaden på et bygg simuleres, og arkitekten kan vise sine kunder ulike og nøyaktige løsninger tidlig i prosessen. Tiden som spares kan jo for eksempel brukes til å eksperimentere med uttrykk, overflater, hjørner og andre elementer, sier Jan Terje Nielsen.

Redusert risiko for feil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tradisjonelt må material-lister settes opp manuelt, med risiko for feiltasting Med de nye BIM-modulene fra Steni eksporteres tegningenes formater og produktnummer automatisk over i Excel, og mulighetene for feil er sterkt redusert.

For Revit og ArchiCAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  De nye BIM-modulene fra Steni kan lastes ned fra BIMobjects, og Steni har også utviklet såkalte tutorials, opplæringsvideoer, for å vise hvordan modulene virker. Dette er rett og slett en komplett løsning for fasadeplater og fasader, sier Jan Terje Nielsen.

Klikk her for å laste ned modulene til bimobject