BREEAM NOR-nivå «Excellent» til plusshus med fasadeplater fra Steni

Da Link Arkitektur fikk i oppgave å designe en plusshusbarnehage for Omsorgsbygg på Årvoll i Oslo, var BREEAM-NOR sertifikat på nivået «Very Good» et minimumskrav. Med innovative løsninger og fasadeplater fra Steni ble resultatet «Excellent».

– Kilden barnehage skulle oppfylle høye ambisjoner innenfor energi og miljø. Samtidig ønsket vi en barnehage der arkitektur, miljø og funksjonalitet sammen dannet premisser for løsningene, sier Ingunn Sirevåg Jensen, arkitekt i Link Arkitektur.

Resultatet er en plusshusbarnehage der takets utseende, som i hovedsak er dekket av solcellepanel, står i stil til veggene, som er kledd med fasadeplater levert av Steni. På denne måten ble solcellepanelene en integrert del av bygningen.

På Steni sin side er de, i likhet med Jensen, både imponerte over resultatet, og fornøyde med å ha levert produkter til et så innovativt signalbygg som det denne plusshusbarnehagen er.

– Jeg er personlig stolt over at vi blir invitert med som en naturlig partner i slike prosjekter. Dette beviser at Steni er en seriøs aktør du kan stole på - spesielt når det stilles store krav til miljø og bærekraft, sier Ståle Kristiansen, Stenis regionsjef i Oslo.

Fokus på miljø og bærekraft

For å få utstedt et BREEAM-NOR sertifikat må det dokumenteres miljøprestasjon i ni ulike kategorier: Ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning.

– Det var viktig at produktet, som skulle brukes på både vegger og tak, hadde gode verdier i forhold til utslipp av CO2, og at det tilfredsstilte BREAAM-kravene i prosjektet. Samtidig måtte det være robust og gunstig i forhold til pris. Basert på dette endte valget på Stenis fasadeplater, sier Jensen i Link arkitektur.

Arkitekten legger til at utseendet selvsagt også spilte en rolle, og at fasadeplatene fra Steni ga dem en ekstra streng å spille på hva gjelder estetikk.

– Fordi fasadeplatene fra Steni leveres med valgmuligheter i forhold til glansgrader, kunne vi i tillegg til fargepaletten bruke variasjon i vær og lys til å gi fasaden et varierende uttrykk gjennom døgnet. Dette gir fasaden et eget spill, som vi planlegger å utnytte også på fremtidige prosjekter.

 

Dette beviser at Steni er en seriøs aktør du kan stole på. Spesielt når det stilles store krav til miljø og bærekraft.​ Ståle Kristiansen, Stenis regionsjef i Oslo​

Forbildeprosjekt i Futurebuilt

I tillegg til å ha mottatt BREAAM-NOR sertifikat på nest høyeste nivå, er prosjektet et forbildeprosjekt i Futurebuilt. Det vil si at barnehagen er del av et program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Her stilles det krav til at forbildeprosjektenes klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk skal reduseres med minimum 50 prosent.

– Fokuset på miljø og bærekraft i bransjen blir bare større og større, og det gjør det også hos oss i Steni. Vi har allerede et lavt CO2-avtrykk, platene har ekstremt lang levetid og det er et nærmest ikke-eksisterende behov for vedlikehold. Men vi er på ingen som helst måte i mål, og jobber hver eneste dag for å bli enda bedre, sier Kristiansen.