Stenis BIM-moduler fremmer kreativitet og sparer tid

Jeg hoppet rett på BIM-modulene til Steni da jeg fikk høre om dem. De føyer seg inn i rekken av ny teknologi som kan benyttes på en kreativ måte. Kjempefint for oss arkitekter, sier sivilarkitekt Frida Helen Andersen i Norconsult i Tromsø.

Norconsults Tromsø-kontor består av 45 medarbeidere, hvorav 10 er arkitekter. De leverer alt av prosjektering fra store reguleringsplaner til detaljprosjektering, primært av større infrastruktur-bygg som skoler, vannrenseanlegg o.l.

Med Stenis BIM-moduler sparer arkitekten mye tid i forhold til manuell jobbing. Med enkle tastetrykk blandes eller endres fasadens farger og glansgrad, format og retning, oppsett justeres, og bor-mønstre legges inn automatisk​ Frida Helen Andersen, Norconsult​

Fremmer kreativitet

Det er en klar tendens i tiden at ingeniørkontorer satser på arkitekter. Her i Norconsult er vi et eget fagområde. Bransjen er i endring, og i så store og komplekse oppdrag som vi arbeider med, lønner det seg for ulike fagområder å arbeide tett sammen. Da er det jo vår oppgave som arkitekter å bevare kreativiteten, og det kan blant annet Stenis BIM-moduler hjelpe oss med, sier hun med et smil.

Sparer tid

Det betyr at på kortere tid kan fasaden på et bygg simuleres, og arkitekten kan vise sine kunder ulike og nøyaktige løsninger tidlig i prosessen. Det er veldig fint å spare tid, for da kan vi i langt større grad leke oss med format og størrelse, glansgrad og farger. I løpet av få minutter kan vi skape mange alternativer. Så kan vi velge de vi liker best og jobbe videre med. Det er en effektivitetsforbedring av dimensjoner, og gjør at vi i en tidlig fase kan vise flere gode alternativer til kunden, sier Frida Helen Andersen.

Reduserte muligheter for feil

Tradisjonelt må material-lister settes opp manuelt, med risiko for feiltasting. Men med Stenis BIM-moduler eksporteres tegningenes formater og produktnummer automatisk over i Excel, og mulighetene for feil blir redusert. Det at du kan ta fasaden direkte til produksjon fungerer veldig bra. Du unngår feil, og det er flott, for feil kan lett bli kostbart. Jeg synes Stenis BIM-moduler er et veldig bra verktøy. Jeg får raskt laget en detaljert fasadeplan med en realistisk visualisering, og kan enkelt se alle muligheter med fasaden, sier Frida Helen Andersen.

For Revit og ArchiCAD

Stenis BIM-moduler kan lastes ned fra BIMobjects, og Steni har også utviklet såkalte tutorials, opplæringsvideoer, for å vise hvordan modulene virker.

Det er virkelig inspirerende for oss i Steni å høre at våre BIM-moduler blir satt pris på, sier Jan Terje Nielsen i Steni. Når arkitekter forteller oss at vi sannsynligvis har markedets mest brukervennlige moduler for fasadetegninger, er det en anerkjennelse for at at vi tilfører verdiskapning via BIM både for arkitekter og entreprenører.

 

 Norconsult, Parkeringshus i Bodø