Nytt konsept for bærekraftig ombruk av fasadeplater

Ombruk av byggematerialer er dagens og fremtidens svar på flere globale miljøutfordringer. Nå lanserer vi Steni Colour Reuse – fasadeplater som kan brukes flere ganger.

Fra deponi til gjenbruk og ombruk

Se for deg et gammelt bygg som rives. Har du tenkt over at enkelte deler av bygget fortsatt kan brukes og derfor ikke burde sendes til et deponi? Det har dessverre skjedd i flere tilfeller med våre fasadeplater, som har en forventet levetid på over 100 år. Derfor lanserer vi nå Steni Colour Reuse, et sett standardiserte fasadeplater som setter ombruk i system. 

Se videoen under som forklarer funksjoner og fordeler ved Steni Colour Reuse.

 

 

 

I Steni har vi et sterkt fokus på miljø og bærekraft og jobber for å minimere negativ miljøpåvirkning i byggebransjen ved å optimalisere vår produksjon, produkter, prosesser og distribusjon.

Vi ønsker å sende så lite materialer som mulig ut av kretsløpet og er derfor i gang med å industrialisere bærekraftig ombruk av fasadeplatene. Målet vårt er at 100 % av Steni Colour Reuse skal kunne ombrukes etter å ha gjort sin tjeneste i et bygg. Enten at de benyttes som de er, eller ved at de oppgraderes med ny farge dersom kunden ønsker det. Dette er med på å løse de store miljøutfordringene vi har i verden i dag.

Fleksible løsninger med rom for kreativitet

Det er lett å tenke at en ordning med ombruk av standardiserte fasadeplater setter store begrensninger for design av bygg, men slik er det ikke med Steni Colour Reuse. Formatene gir fleksibilitet til å endre design og monteringsretning fra et bygg til et annet med de samme platene.

Vårt langsiktige mål er at bygningen ses på som et midlertidig oppholdssted for fasadeplatene våre. Dette krever kunnskap om byggemetoder, design og materialer. Men viktigst av alt for et ombruksprodukt er ekstremt lang varighet og tekniske kvaliteter som gjør det mulig å montere, demontere og installere produktet igjen uten at det blir ødelagt i prosessen. De fleste andre typer fasadeplater vil ha store utfordringer når de demonteres, transporteres og remonteres, slik som sprekker og bukling. Soliditeten og slagfastheten innebygget i Steniplatene sikrer at dette ikke er noe problem hos oss.

I videoen under ser du noen designmuligheter basert på de 12 formatene i Steni Colour Reuse.

 

Mens våre vanlige Steni Colour fasadeplater leveres i nesten alle tenkelige formater og fasonger, har Steni Colour Reuse 12 ulike platestørrelser med standard boremønster – tilsvarende tankesettet bak Lego®. Med disse plateformatene, 80 standardfarger og 3 glansgrader er variasjonsmulighetene enorme. Den innebyggede muligheten for horisontal, vertikal og diagonal montering gir arkitekter og byggherrer et unikt spillerom for å lage unike fasadeuttrykk.

Utvikling for fremtiden

I byggebransjen ser vi allerede i dag økt fokus på gjenbruk der man i større grad skal velge produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Den måten å tenke på vet vi kommer til å bli mer vanlig. Dette fordi myndigheter, byggherrer og avgiftssystemer allerede har iverksatt krav, forordninger og lover som vil sikre en plass for ombruksmaterialer.

Til nå har gjenbruk i byggebransjen som regel betydd at byggematerialer ble brutt ned i enkeltbestanddeler – og deretter at råstoffene ble brukt i andre produkter og sammenhenger. Det er en god måte å bli mer bærekraftige på. Men vi mener at å ombruke materialene som de er, er en enda bedre løsning på verdens miljø- og råvareutfordringer. Da er produkter som Steni Colour Reuse et godt valg og et stort steg i riktig retning. Enten ved at de gjenbrukes direkte på nye bygg eller via oppgradering.

Etter mer enn 60 års brukserfaring, med 60 års garanti og en forventet levetid på over 100 år, er vi trygge på ombruksmulighetene for Steni plater.​ Når disse produktene ikke skal brukes mer en gang langt ute i fremtiden er det flere muligheter for gjenbruk. De kan brytes ned til små fragmenter og brukes til fyllstoff i nye fasadeplater, tak- og tunellmembraner, betongforsterkning, jordforbedringsmiddel, isolasjon eller andre byggematerialer.

Fra lineær- til sirkulærøkonomi

FAKTA

Steni Colour Reuse

Fasadesystemet designet for ombruk

  • 12 ulike platestørrelser
  • Stort fargeutvalg
  • Enkelt å montere og demontere
  • Standardisert borremønster
  • Slagfast - tåler tøff håndtering