Regler for fargesetting av fasade og eksteriør

Fasadefarger er tett knyttet opp mot stedsidentitet og er med på å påvirke omgivelsene og menneskene rundt. Her får du fargeekspertens råd for fargesetting av fasade.

Med Stenis fasadeplater har du uendelige muligheter når det kommer til fasadeuttrykk, inkludert naturoverflater på Steni Nature og print på Steni Vision.

Skal du gå for våre fargede fasadeplater Steni Colour, har du et fargekart som består av hele 80 kulører. 60 av disse er basisfarger, 10 aksentfarger og 10 i gråskala. I tillegg kan du velge mellom ulike glansgrader.

Prøv Steni Colour fargevelger – et digitalt verktøy hvor du kan teste farger for å finne den perfekte sammensetningen til ditt prosjekt.

Selvfølgelig kan du også kombinere flere farger. For å gjøre det enklere for deg å finne gode, funksjonelle kombinasjoner har fargeeksperten Kine Angelo satt opp noen tommelfingerregler for fargesetting av fasade.

Bli bedre kjent med Kine Angelo og utviklingen av Stenis fargekart.

Kine Angelo, Førsteamanuensis NTNU, Institutt for arkitektur og teknologi.

Definere farger

Når du skal i gang med å finne gode fargekombinasjoner er det viktig å definere hva som er hovedfarge, aksentfarge og kontrastfarge. I vårt fargegalleri finner du en oversikt over alle fargene.

Hovedfarge
Den fargen som er på de største veggflatene i fasaden, og som setter betingelser for de andre fargene. Hovedfargen skal kun velges fra basisfargene i fargekartet.

Aksentfarger
De fargene du finner på mindre veggflater, bygningsvolum og fasadeelementer i fasaden. Aksentfargene skal fremheve hovedfargens kulørtone på en harmonisk måte. Du kan bruke to aksentfarger, aksent 1 brukes på mindre veggflater eller større bygningselementer, mens aksent 2 kan brukes på små veggflater og mindre bygningselementer.

Kontrastfarge
Kontrastfargen er fargen som skyver harmonien i fasaden litt ut av balanse. I likhet med aksentfargene skal kontrastfargen fremheve hovedfargen, men ved hjelp av kontrast. Kontrastfarger brukes på bygningsdetaljer som dør, port, omramminger, etasjebånd, dekorelementer, smyg, nisjer, utspring, osv. Kontrastfargen kan være fra basisfargene eller aksentfargene i fargekartet.

Kontrastfargen er som oftest den fargen som skaper mest kontrast til de andre fargene i fasaden, enten det er fargestyrke eller lyshetsgrad. Det er den fargen man vil skal bli lagt merke til, som aktiviserer de andre fargene og som skaper variasjon og spenning i fasaden.

Eksempel på fargekombinasjon: SN9540, SN9520, SN9503 og SN9510

 

Vil du lære mer om farger i arkitekturen? Meld deg på fargekurs! Gjennom fem videoleksjoner deler fargeekspert Kine Angelo sin kunnskap.

 

Tommelfingerregler

Kulturhistoriske kombinasjoner
Siden det nye fargekartet vektlegger en kulturhistorisk fargekarakter, er fargepalettene basert på kulturhistoriske kombinasjoner (fra barokken til modernismen) og i farger fra fargekartet.

Materialitet
Ut fra materialiteten til Stenis fasadeplater legges det størst vekt på murarkitekturen som kilde, da murere og malere i stor grad benyttet seg av fargeteori som utgangspunkt for fargesetting av fasader.

Kontrastfarge på bygningselementer
Bygningselementer som dør og port er lagt under kontrastfarge. Dette er ikke direkte relevant for Steni-fasadeplater, men verdt å merke seg som en av «tommelfingerreglene».

Vekting
Av andre tommelfingerregler kan nevnes vekting - den tyngste fargen nede og den letteste fargen oppover, prinsipper for varme og kalde farger, osv.

Fargekombinasjoner
Kombinasjonene kan omrokeres noe; bytte om på aksentfargene, hvilken detalj som er kontrast eller aksent, og hvilken som er hovedfarge og større aksent. Her har jeg generelt sett tenkt proporsjoner/ mengdeforhold. Jeg har også lagt vekt på å gi variasjon i forslagene.

 

Eksempel på fargekombinasjon: SN9531, SN8661, SN9528 og SN9303

 

 

Viktig presisering ved opplevelse av farge

Husk at alle farger ser annerledes ut på en fasade enn de gjør på skjerm eller små fargeprøver; farger vil oppleves lysere og mer fargesterke, og farger i nordlig lys drar seg i retning blått.

Har du funnet farger du ønsker å teste kan du bestille vareprøver her.

FAKTA

Kombinasjon av farger

  • Hovedfarge = hovedfargefasade vegg
  • Aksent 1 = mindre veggflater/ større bygningselementer
  • Aksent 2 = små veggflater/ mindre bygningselementer
  • Kontrast = bygningsdetaljer; dør, port, omramminger, etasjebånd, dekorelementer, smyg, nisjer, utspring, osv.